706. Blå ström

Sten:

Nordens flamma 75 x 100 cm
Framsidan slipad, kanterna sågade/innerkanterna huggna, baksidan sågad

Dekoration:

Rektangulär lykta med kors, bronslykta M1b

Text:

Typsnitt Kontur i brons

Sockel:

Sågad 25 x 110 cm