Ohjeet ja ehdot

Takaisin edelliselle sivulle
OSTOPROSESSIN KOKONAISKUVAUS

Tilaussopimus tehdään aina luonnollisen henkilön nimiin. Tilaajan on oltava hautaoikeuden haltija tai hänen valtuuttamansa henkilö. Tilaussopimuksessa on myös kuolinpesän nimi. Hautakiven hintaan sisältyvät toimitus ja asennus hautausmaalle Suomeen sekä kahden vuoden oikaisutakuu. Ennen hautakiven valintaa on hyvä tutustua seurakunnan muistomerkkiohjeistukseen.

 

1. Tutustu hautakivimallistoomme

Tutustu hautakivimallistoomme ja valitse mieleinen muistomerkki läheisellesi.

 

2a. Tilaa hautakivi suoraan nettisivustoltamme

Voit tilata hautakiven suoraan nettisivuiltamme, jos kyseinen hautakivi on ostettavissa suoraan.

Jos tilaat hautakiven suoraan, täytä tilauskaavakkeeseen tilaajatietosi, hautakiveen laitettavat tiedot sekä hautausmaata koskevat tiedot. Jos käytössäsi on kampanjakoodi, voit käyttää sen tilauksen yhteydessä. Hautakiven hintaan sisältyvät hautakiven toimitus ja asennus Suomeen sekä kahden vuoden oikaisutakuu.

Saat tilausvahvistuksen sekä luonnoksen hautakivestä hyväksyttäväksi tilauksen vastaanottamisen jälkeen. Tämän jälkeen haemme seurakunnalta tarvittavat luvat hautakivelle puolestasi.

 

tai
2b. Pyydä tarjous hautakivestä

Jos pyydät tarjousta voit lisätä tarjouspyyntökaavakkeeseen toiveitasi kyseiseen hautakivimalliin liittyen. Hautakivimalleissa voit mm. vaihtaa kiven kokoa, valita koristeista ja muokata tekstin ja koristeiden sävyä.

Tarjouspyynnön saatuamme lähetämme tarjouksen ja luonnoskuvan hautakivestä sähköpostitse tai postitse antamaanne osoitteeseen. Hyväksyttyänne tarjouksen lähetämme tilausvahvistuksen. Tämän jälkeen haemme seurakunnalta tarvittavat luvat hautakivelle puolestasi.

 

3. Hautakiven toimitus ja laskutus

Sovimme seurakunnan kanssa hautakiven asennusajankohdan. Hautakivi toimitetaan hautapaikalle n. 8 viikkoa siitä, kun seurakunta antaa luvan hautakiven asennukselle. Yleensä hautakiven asennukset tapahtuvat sulan maan aikana kevät/kesästä alkaen. Hautakiville myönnetään 2 vuoden oikaisutakuu asennuspäivästä lukien.

Laskutamme tilauksen hautakiven asennuksen jälkeen. Laskuun ei lisätä toimitus- eikä laskutuslisiä. Lasku on mahdollista saada myös ennen asennusta.

 

4. Ilmoitus asennuksesta

Ilmoitamme hautakiven asennuksesta kirjeitse, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

 

5. Lupauksemme

Olet valinnut hautakiven, joka on valmistettu Suomessa, laadukkaasti ja ammattitaidolla. Mikäli toimitettu tuote poikkeaa tilatusta toimitusehdot huomioon ottaen tai tuote on viallinen, korjaamme sen korvauksetta. Mikäli tuote on tilauksen mukainen ei tuotteella ole palautusoikeutta.

 

HAUTAKIVIEN TOIMITUSEHDOT

Kuluttaja-asiamiehen ja Kiviteollisuusliitto ry:n hyväksymät hautakivien yleiset toimitusehdot 10.12.1999 | päivitetty 17.5.2005

 

1.Toimitustapa ja -aika

Toimitus tapahtuu myyjän toimesta seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen osoittamalle hautapaikalle sovittuna ajankohtana ottaen huomioon seurakunnan toimitusaikaa koskevat määräykset.

 

2. Tilauksen hyväksyminen ja muuttaminen

Myyjä hankkii tarvittaessa hautalaitteelle seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen hyväksymisen. Jos viranomainen ei hyväksy tilattua hautalaitetta myyjällä on oikeus toimittaa toinen hautalaite, jonka viranomainen ja ostaja hyväksyvät.

 

3. Väri- ym. vaihtelut, mittatoleranssit

Luonnonkivelle ominaiset värivaihtelut, raidat, täplät tms. eivät tee laitteesta virheellistä.
Hautalaitteiden mittatoleranssit ovat, ellei kaupan yhteydessä muuta sovita, seuraavat:
kiven paksuus +/- 10 mm, sahatun ja kiillotettureunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/- 15 mm ja louhittureunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/- 35 mm.

 

4. Reklamaatio

Ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hän oli havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se.

 

5. Omistusoikeus

Omistusoikeus tässä sopimuksessa mainittuun hautalaitteeseen siirtyy ostajalle kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

 

6. Ylivoimainen este

Jos myyjän viivästyksen toimituksessa aiheuttaa ylivoimainen este kuten sota, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy, ostajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai kaupan purkamiseen.
Jos hautalaitteen paikalleen asentamisen esteenä on maan jäätyminen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos toimitus ei tapahdu kahden kuukauden kuluessa esteen vaikutuksen lakkaamisesta, huomioiden kuitenkin seurakuntien määräykset.

Jos ostajan maksuviivästys tai kaupan peruuttaminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä myyjällä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen.

 

7. Viivästyskorko ja perintäkulut

Myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut.

 

8. Erimielisyyksien ratkaisu

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ostaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös kuluttajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.
Edellä kerrottujen ehtojen lisäksi kauppaan sovelletaan seuraavia peruuttamisoikeutta, tilaajaa ja maksamista koskevia ehtoja:

 

PERUUTTAMISOIKEUS JA MUUT EHDOT

Hautakivi on yksilöllinen mittatilaustyönä tehtävä tuote. Tämän vuoksi ostajalla ei ole peruutusoikeutta hyväksyttyään tilausvahvistuksen. Hautakiven valmistus aloitetaan tilauksen saavuttua. Peruuttamisoikeutta ei ole siinäkään tilanteessa, että kivi ostetaan internetin välityksellä. Tilaussopimus tehdään aina luonnollisen henkilön nimiin. Tilaajan on oltava hautaoikeuden haltija tai hänen valtuuttamansa henkilö. Tilaussopimuksessa on myös kuolinpesän nimi.

Takaisin edelliselle sivulle