Användarvillkor för webbplatsen och dataskyddspolicy

Tillbaka till föregående sida
ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBPLATSEN OCH DATASKYDDSPOLICY
Inledning

Kivilähde sörjer för att dataskyddet är säkrat när du använder våra tjänster. Därför har vi slagit fast en policy för hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. Alla ändringar som vi gör i denna dataskyddspolicy hittar du på vår webbplats.
Denna dataskyddspolicy gäller endast Kivilähdes kunder och personer som använder våra webbtjänster.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Kivilähde övervakar de personuppgifter du lämnar till oss och ansvarar för dina personuppgifter.

Var förvaras dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men dina personuppgifter kan också överföras och behandlas i ett land utanför EES-området. Alla överföringar av personuppgifter genomförs enligt tillämpliga lagar.

Hurdana personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du överför till oss t.ex. när du gör beställningar, tar kontakt med vår kundtjänst eller deltar i tävlingar. Personuppgifter som du överför till oss kan vara t.ex. kontaktuppgifter, födelsetid och betalningsuppgifter. Vi kan dessutom samla in vissa personuppgifter i externa källor, t.ex. kredituppgifter och adressuppdateringar.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kan använda dina personuppgifter till följande ändamål:
– För att behandla dina beställningar i våra webbtjänster
– För att skicka textmeddelande till dig med uppgifter om din beställning.
– För att kunna ta kontakt med dej om det uppstår problem med leveransen av den produkt du beställt
– För att kunna besvara dina frågor och informera dej om nya tjänster eller om ändringar i tjänsterna
– För att skicka dig förmåner i marknadsföringssyfte, t.ex. nyhetsbrev och kataloger
– För att meddela om vinster i tävlingar som vi har ordnat på nätet
– För att kunna göra kreditkontroller av ditt konto
– För att kunna analysera dina uppgifter i marknadsförings- och informationssyfte
– För att säkerställa att din ålder ger dig rätt att göra webbköp
– För att sända enkäter till dig för att du ska ha möjlighet att påverka vårt sortiment och våra tjänster
– För att testa och utveckla de system där våra tjänster tillhandahålls
– För att förhindra missbruk och obehörig användning av våra tjänster
– Uppgifter om avlidna i beställningsavtalet använder vi i meddelanden till församlingen om tillstånd för gravstenen samt meddelanden om monteringar
– Dina uppgifter förvaras så länge det är nödvändigt för att ovan nämnda syften ska uppfyllas eller så länge som anges i lag. Därefter utplånas dina personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Du har när som helst rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dej (avgiftsfritt en gång per år). Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att uppgifterna korrigeras eller utplånas. Vi kan inte utplåna dina uppgifter när vi har en laglig skyldighet att lagra dem, t.ex. enligt bokföringsbestämmelserna eller när det finns någon annan rättslig grund för lagringen, t.ex. en utestående skuld. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att dina uppgifter används i marknadsföringssyfte. Du kan ta kontakt med oss antingen per post på adressen Kaavin Kivi Oy, Kirjekuorentie 6, 73600 KAAVI eller per e-post på adressen myynti (at) kaavinkivi.fi.

Vem kan använda dina personuppgifter?

Vi förmedlar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter i marknadsföringssyfte till en tredje utomstående part. Till en tredje part förmedlas uppgifter endast för att leverera ovan nämnda tjänster, t.ex. transportföretag i samband med varuleverans, mediebolag för distribution av nyhetsbrev och kreditupplysnings- eller indrivningsföretag för kreditkontroll, säkerställande av identitet och indrivning av skuld.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter t.ex. mot försvinnande, manipulation och obehörig användning. Våra dataskyddsåtgärder anpassas kontinuerligt enligt den aktuella tekniska utvecklingen.

Kakor (cookies)

En kaka är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet där den hämtas vid dina följande besök. Kivilähde använder kakor för att ditt besök på vår webbplats ska vara så enkelt som möjligt. Vi samlar inte in personuppgifter med kakorna och lämnar inte ut uppgifter till tredje part. Det finns två slags kakor, beständiga och tillfälliga (sessionskakor). Beständiga kakor lagras som filer på din dator eller mobila enhet, dock aldrig under en längre tid än 12 månader. Sessionskakor lagras tillfälligt och försvinner när du stänger webbläsaren. Med beständiga kakor lagrar vi uppgifter om din ingångssida och dina inloggningsuppgifter, om du väljer ”Kom ihåg mig” när du loggar in. Sessionskakor använder vi när du använder filterfunktionen och vi kontrollerar om du är inloggad eller om du lägger till en produkt i kundkorgen.
Du kan med hjälp av din webbläsare enkelt utplåna kakorna på din dator eller mobila enhet. Du hittar anvisningar för användning och radering av kakor under punkten ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan koppla bort kakorna eller välja att alltid bli informerad om när en ny kaka har sänts till din dator eller mobila enhet. OBS! Om du kopplar bort kakorna, kommer du inte åt att använda alla egenskaper på vår webbplats.

Tredjepartskakor

Vi använder tredjepartskakor med verktyg som analyserar de insamlade uppgifterna, t.ex. Google Analytics och Coremetrics. De kakor som används är både beständiga och tillfälliga (sessionskakor). Beständiga kakor lagras som filer på din dator eller mobila enhet, dock aldrig längre än 24 månader.

Användarspårning/Leadoo boter

Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chat interaktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som tekniskt skiljer sig från cookie spårning men som omfattas av samma lagstiftning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo’s GDPR policy, kolla in https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Länkar

På webbplatsen Kivilahde.fi kan finnas länkar till sådana webbplatser som vi inte svarar för. Vi kan inte svara för dataskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, men vi tillhandahåller ändå dessa länkar för att våra kunder lättare ska kunna få mer information om olika teman.

 

Personuppgiftsansvarig: Kaavin Kivi Oy, Kirjekuorentie 6, 73600 Kaavi

Tillbaka till föregående sida