Natursten varar livet igenom

I natursten finns det två ytalternativ: slipad eller diamantborstad yta. I båda alternativen kombineras naturstenens bästa egenskaper, dvs. att den är lättskött, hållbar och hygienisk. Natursten är också ett ekologiskt val – brytningen och bearbetningen av stenen görs helt mekaniskt utan kemikalier.

Tillbaka till föregående sida

Filter

Tillbaka till föregående sida