Tidlös skönhet

Sten är ett material som ger uttryck för minnenas beständighet. Den tidlösa inhemska naturstenen smälter in i omgivningen och tål årstidernas växling. I Kivilähdes gravstenssortiment finns flera nyanser med vackra skiftningar i naturmaterialets färger och mönster. Med hjälp av stenens form, inskriptioner och dekorer görs ett personligt minnesmärke över ett levt liv.

Kivilähdes designkunnande från mer än 30 år tillbaka står till ditt förfogande när du väljer gravsten. Vårt inspirerande sortiment som vuxit fram med tiden möter redan nu många slags önskemål. Storlek, dekorer, stenart, ytbehandling och sockel är fritt valbara i nästan alla våra gravstenar. Om du inte hittar en lämplig gravsten i vårt färdiga sortiment eller vill ändra någonting på en modell hjälper vi och våra representanter dig gärna med planeringen.

Bekanta dig nedan med valet av gravsten och låt dig inspireras av de många alternativen!

Tidlös skönhet
Tillbaka till föregående sida

Anskaffningsprocessen

Församlingens anvisningar
Egna önskemål
Lämplig modell
Ändringar
Montering

Församlingens anvisningar

Det är bra att börja med att ta reda på vilka anvisningar församlingen har för gravstenar. Hur stor gravsten är tillåten på gravplatsen? Vid behov kan vi ta reda på vilka anvisningar som gäller.

Egna önskemål

Hurdana element önskas på gravstenen och för hur många namn är den tänkt? Finns det en färdig modell i sortimentet eller finns det önskemål om ändringar på någon modell?

Lämplig modell

Om det finns en lämplig modell i vårt sortiment kan den beställas via vår webbsida eller vår representant.

Ändringar

Om du vill ha ändringar på en färdig modell, berätta dina önskemål för oss eller vår representant. Vi skissar upp en lämplig modell utifrån dina önskemål och i enlighet med församlingens anvisningar. När skissen motsvarar dina önskemål kan en beställning av gravstenen göras.

Montering

Vi ansöker om nödvändiga tillstånd från församlingen och levererar gravstenen monterad på begravningsplatsen.

Tips för planeringen av en gravsten

Inskrifter på gravstenen
Dekorationer och symbolik
Lyktstenar
Socklar

Inskrifter på gravstenen

Gravering är det vanligaste sättet att förse gravstenen med en inskription, andra alternativ är bronsbokstäver och bronsplaketter. Det finns flera olika typsnitt att välja på. Valet inverkar på stenens allmänna utseende. Bekanta dig närmare med typsnitt och plaketter i Handboken om gravstenar.

Dekorationer och symbolik

Det liv som den avlidne har levt kan återges med olika symboler. Läs mer om våra tips för utförandet av olika dekorationer.

Lyktstenar

En lykta gör gravstenen stämningsfull. Ta en titt på alla våra charmiga lyktmodeller!

Socklar

Sockeln fullbordar gravstenens utseende. Vare sig du önskar ett elegant eller ett lättskött slutresultat hittar du en lämplig modell i vårt sortiment.

Stenartsalternativ

Savolax pärla
Diamantborstad Savolax pärla
Nordens flamma
Diamantborstad Nordens flamma
Diamantborstad Vit pärla
Aarni
Spektrolit
Tövsala röd
Vehmaa röd
Mörk labrador
Ljus labrador
Röd gnejs
Svart granit
Kuru grå
Ristijärvi grå

Savolax pärla

Savolax pärla är en mörk, mönstrad gnejs som skiftar i vinrött. I stenarten löper ställvis en ljus kvartsrand. Savolax pärla bryts i Rautavaara.

Diamantborstad Savolax pärla

Diamantborstning ger Savolax pärla en vackert matt och naturlig, något ojämn textur. Grundtonen i den mönstrade Savolax pärla är mörkt vinröd. I stenarten löper ställvis ljusa kvartsstrimmor.

Nordens flamma

Nordens flamma är en mellangrå, flammig kvartsit. Flammigheten varierar mycket från sten till sten. Stenarten bryts i Varpaisjärvi.

Diamantborstad Nordens flamma

Diamantborstningen ger Nordens flamma en mycket vackert matt och något skrovlig, naturlig ytstruktur. Det skiftande flammiga mönstret ger varje gravsten ett personligt utseende. Inskriptioner och dekorer i silver passar särskilt bra med den diamantborstade Nordens flamma, men också förgyllning.

Diamantborstad Vit pärla

En ljus och vackert strimmig kvartsit. Som ytbehandling passar bl.a. diamantborstning eller bränning. Stenarten bryts i Varpaisjärvi.

Aarni

Stenarten Aarni kombinerar mörka nyanser av grönt och brunt, med inslag av små blå glimmande korn. Mönstringen är relativt jämn och stenen ger därför ett lugnt intryck. Aarni bryts i Kiuruvesi.

Spektrolit

En grovkornig mörkgrå eller svart gabbro som kännetecknas av enskilda blågröna kristaller i olika storlekar. En inhemsk stenart.

Tövsala röd

Jämnkornig, röd granit

Vehmaa röd

Jämnkornig, mellanröd granit Kornigheten är något tätare än i Tövsala röda granit.

Mörk labrador

Norsk stenart. Mörk stenart som skiftar aningen i grönt och innehåller kristaller som glimmar i ljuset.

Ljus labrador

Norsk stenart. En gråblå stenart med kristaller som glimmar i ljuset.

Röd gnejs

En röd- och svartstrimmig mönstrad sten som ofta används i gravstenar. Strimmigheten varierar och varje gravsten får sin egen textur.

Svart granit

En svart, småkornig stenart av jämn kvalitet.

Kuru grå

En grå, jämnkornig stenart. Småkornigare och jämnare nyanserad än Ristijärvi grå granit.

Ristijärvi grå

Grå, jämnkornig granit. Kornigheten något större och med kraftigare kontraster än i Kuru grå granit.

Vanliga frågor

Församlingens föreskrifter
Montering av gravstenen och leveranstid
Fakturering
Leveransvillkor och garanti mot skadegörelse

Församlingens föreskrifter

Varje församling har sina egna anvisningar och regler för gravstenar, i allmänhet för hur stor stenen får vara. Det huvudsakliga kriteriet är att gravstenen ska rymmas på den egna gravplatsen. På vissa områden kan man även ha bestämmelser om stenens färg och form.

Vi här på Kivilähde hjälper till vid valet av lämplig gravsten, vi försäkrar oss om vilka storleksbegränsningar församlingen har och ansöker om nödvändiga tillstånd från församlingen innan gravstenen levereras och monteras.

Montering av gravstenen och leveranstid

Gravstenen monteras i huvudsak medan marken är ofrusen under perioden maj–oktober – dock med beaktande av församlingarnas lokala bestämmelser. Leveranstid för gravstenar under sommaren är i genomsnitt 2 månader.

Vi meddelar kunden tidpunkten för monteringen på förhand per brev.

Församlingen märker ut gravplatsen och platsen där gravstenen ska placeras för montören så den anhöriga behöver inte vara med vid monteringen.

Våra gravstenar har två års riktningsgaranti.

Fakturering

Vi fakturerar beställningen efter att gravstenen har monterats. Vid behov kan vi skicka ut fakturan på förhand före monteringen.

Leveransvillkor och garanti mot skadegörelse

Vi följer konsumentombudsmannens och förbundet Kiviteollisuusliittos allmänna leveransvillkor för gravstenar.

Garanti mot skadegörelse kan tecknas för Kivilähdes gravstenar. Garantin mot skadegörelse är avgiftsbelagd och i kraft 5 år från den dag då gravstenen monteras.

Läs mer om våra leverans- och garantivillkor via länken nedan.

Personlig betjäning runtom i Finland

Tillsammans med våra yrkesskickliga representanter får du i lugn och ro välja ut och planera gravstenen i våra butiker. Olika alternativ för färg, form, dekorationer och andra detaljer kan väljas för gravstenen. Våra representanter använder programmet Designer vid planeringen av gravstenen, vilket gör det enklare att få en uppfattning om olika alternativ.

Representanterna för våra gravstenar är en viktig del av synligheten för vårt sortiment och servicen. När du vill ha personlig service och tips för valet av gravsten, ger våra representanter råd i alla frågor som gäller anskaffningen.

Nätverket av kunniga representanter täcker hela Finland.

Sök närmaste representant

Kivilähdes butiker

Vi betjänar också i Kivilähdes butiker i Kaavi, Ylöjärvi och Helsingfors. I våra butiker kan du bekanta dig med vår utställning av gravstenar med ett stort urval av olika alternativ. Vi hjälper till med allt som gäller anskaffning av en gravsten och planerar gravstenen enligt dina önskemål. I våra butiker betjänar vi dessutom lokalt med tilläggsgravering och restaurering av gamla gravstenar. Välkommen!

Kontaktinformation om butikerna

I gravstenshandboken får du många tips för valet och skötseln av gravstenar. Där får du också närmare information om gravstenarnas historia och om stenarterna och deras egenskaper. Dessutom samlar vi aktuella artiklar och nyheter i gravstenshandboken.

Skötselanvisningar

Skötselanvisningar

Sten är ett vackert och värdigt material och i fråga om hållbarhet närmast evigt. Som gravsten har sten ett stort emotionellt värde och kräver ett visst mått av representativitet. Det är bra att ta för vana att vårda stenen regelbundet i samband med varje besök vid graven.
Läs mer
Församlingens föreskrifter

Församlingens föreskrifter

Varje församling har egna anvisningar för gravstenar. Vi hjälper till vid valet av lämplig gravsten och ansöker om nödvändiga tillstånd från församlingen innan gravstenen levereras och monteras.
Läs mer
Dekorationer och symbolik

Dekorationer och symbolik

Det liv som den avlidne har levt kan återges med olika symboler. Läs mer om våra tips för utförandet av olika dekorationer.
Läs mer
Lyktstenar

Lyktstenar

En lykta gör gravstenen stämningsfull. Ta en titt på alla våra charmiga lyktmodeller!
Läs mer
Tillbaka till föregående sida