Naturen är vår partner

Naturen ger oss sten och inspiration att bearbeta den. Vi här på Kivilähde lägger sista handen vid det som naturen har påbörjat redan i tidernas begynnelse. Vi skapar sådana produkter för våra kunder som fungerar och håller i vardagen och bildar en kontinuitet från det förflutna till framtiden.

Äkta natursten är ett tidlöst, hållbart och ekologiskt val som inredningsmaterial i hemmet samt som utsmyckning på gården eller i trädgården.

Naturen är vår partner
Tillbaka till föregående sida
Stenbyggande

Stenbyggande

Stenens egenskaper gör den till ett utmärkt material för gårds- och miljöbyggande: hållbart och väderbeständigt samt lätt att underhålla och hålla i skick. Stenen fullbordar den byggda miljön och ger ett hållbart och värdigt intryck. Till vårt sortiment hör ett stort utbud av olika plattor, smågatsten, mursten och kantsten.


Skiffersten, smågatsten, storgatsten i olika höjder samt trapp- och kantstenar gör gårdsplaneringen spännande och öppnar helt nya möjligheter.  Kanta rabatten, bygg trappor och gångar eller avgränsa en del av gården med sten – det är bara fantasin som sätter gränser.

Tillbaka till föregående sida