Nyanser i silver och grått samt diamantborstade ytor

Inskriptioner och dekorer i silver passar särskilt bra tillsammans med gråsten. Nyanser av grått och silver skapar tillsammans en harmonisk helhet. I många av våra gråa gravstensmodeller använder vi stenarten Nordens flamma som även kan väljas med diamantborstad yta i stället för blankslipad. Diamantborstningen ger stenytan en mycket vacker, matt och något ojämn ytstruktur.

Tillbaka till föregående sida

Filter

Tillbaka till föregående sida