Församlingens föreskrifter

23.03.2019

Tillbaka till föregående sida

Varje församling har egna anvisningar för gravstenar. Vi hjälper till vid valet av lämplig gravsten och ansöker om nödvändiga tillstånd från församlingen innan gravstenen levereras och monteras.

Innan planeringen av gravstenen inleds är det bra att kontrollera den egna församlingens instruktioner för gravstenar. Varje församling har sina egna anvisningar och regler för gravstenar, i allmänhet för hur stor stenen får vara. Det huvudsakliga kriteriet är att gravstenen ska rymmas på den egna gravplatsen. På vissa områden kan det även finnas bestämmelser om stenens färg och form. Mer information om instruktioner för begravningsplatser kan fås från den egna församlingen. Vi kan också hjälpa er att ta reda på vilka bestämmelser som gäller.

Vi här på Kivilähde hjälper till vid valet av lämplig gravsten och ansöker om nödvändiga tillstånd från församlingen innan gravstenen levereras och monteras.


I gravstenshandboken får du många tips för valet och skötseln av gravstenar. Där får du också närmare information om gravstenarnas historia och om stenarterna och deras egenskaper. Dessutom samlar vi aktuella artiklar och nyheter i gravstenshandboken.

Skötselanvisningar

Skötselanvisningar

Sten är ett vackert och värdigt material och i fråga om hållbarhet närmast evigt. Som gravsten har sten ett stort emotionellt värde och kräver ett visst mått av representativitet. Det är bra att ta för vana att vårda stenen regelbundet i samband med varje besök vid graven.
Läs mer
Dekorationer och symbolik

Dekorationer och symbolik

Det liv som den avlidne har levt kan återges med olika symboler. Läs mer om våra tips för utförandet av olika dekorationer.
Läs mer
Lyktstenar

Lyktstenar

En lykta gör gravstenen stämningsfull. Ta en titt på alla våra charmiga lyktmodeller!
Läs mer
Socklar

Socklar

Sockeln fullbordar gravstenens utseende. Vare sig du önskar ett elegant eller ett lättskött slutresultat hittar du en lämplig modell i vårt sortiment.
Läs mer
Tillbaka till föregående sida