723. Önskans ström

Sten:

Aarni 90 x 55 cm
Framsidan slipad, kanterna slipade/sågade i vågform, baksidan sågad

Dekoration:

Svanar i brons

Text:

Gjuten bronsplatta PL1

Sockel:

Sågad 25 x 65 cm

723. Önskans ström