828. Livshistoria

Sten:

Svart granit 80 x 35 cm
Framsidan och kanterna slipade/sandblästrade (det sandblästrade fältet fortsätter på sidorna och ovanpå), baksidan sågad

Text:

Plakett för fritidssysselsättning, aluminium

Sockel:

25 x 45 cm, slipad ovanpå

828. Livshistoria

Genom valet av plakett kan man ge gravstenen särprägel. I den här gravstensmodellen har symboler för fritidssysselsättningar tagits med på plaketten.