848. Med värme

Sten:

Aarni 60 x 45 cm
Framsidan slipad, kanterna huggna, baksidan sågad

Dekoration:

Liten valvlykta med liljekonvaljkors, sparv i brons

Text:

Typsnitt Edwardian Script i brons

Sockel:

Formhuggen sockel med blomlåda 55 x 60 cm, slipad ovanpå

848. Med värme