865. Mot strömmen

Sten:

Savolax pärla 70 x 55 cm
Framsidan slipad, kanterna huggna, baksidan sågad

Dekoration:

Kors ingraverat och förgyllt, vas i brons på sockeln

Text:

Ingraverad och förgylld, typsnitt Antikva

Sockel:

Slipad ovanpå, 40 x 65 cm

865. Mot strömmen