Smågatsten

Sten:

Grå eller röd, 100 x 100 x 100 mm
Alla ytor huggna

Åtgång:

ca 85–100 st/m2

Förpackning:

I säck, i en säck ca 6 m2

Pris: grå 67 €/m2, röd 78 €/m2

Priserna fritt Kaavi, inkl. moms. Övriga debiteringar. Lastpall/säckdebitering 17 €/st, tillägg för halvfull förpackning 20 €/förpackning. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Smågatsten