Star Dust

En allmänt ljus kvarts med praktfullt glimmande skärvor av glas och spegel som effekt.