Stenbyggande

Skiffersten, smågatsten, storgatsten i olika höjder samt trapp- och kantstenar gör gårdsplaneringen spännande och öppnar helt nya möjligheter.  Kanta rabatten, bygg trappor och gångar eller avgränsa en del av gården med sten – det är bara fantasin som sätter gränser.

Tillbaka till föregående sida

Filter

Tillbaka till föregående sida