886. Evig ström

Sten:

Aarni 90 x 50 cm
Framsidan slipad/den försänkta delen sandblästrad, kanterna slipade/den försänkta delen sandblästrad/huggen, baksidan sågad

Text:

Bokstäver i rostfritt stål

Sockel:

Sågad 25 x 60 cm

886. Evig ström