Aarni – uppgifter om stenarten

26.01.2019

Tillbaka till föregående sida

Granit bestående av fältspatsmineraler och kvarts. Fältspaterna framträder i ljuset som 2-4 cm stora kristaller och avtecknar sig i ljuset som grågrönt glänsande. Kvartsen är blåaktig och variationer förekommer beträffande mängden. Strukturen är massformig bergart. Lämpar sig för alla användningsobjekt inne och ute.

Färgvariation: Liten

Väderbeständighet: God

Slitstyrka: God

Brytningsort: Kiuruvesi

Tekniska egenskaper:
Täthet: 2785 kg/m3
Vattenuppsugningsförmåga: 0,10 p-%
Tryckfasthet: 187 Mpa
Böjningsfasthet: 16,0 Mpa

Hårdhet: 6,0 Mohs

Mineralsammansättning:
Kalifältspat: 33%
Plagioklas: 36%
Kvarts: 5%
Ortopyroxen: 12%
Hornblände: 6%
Biotit: 3%
Övriga: 5%

Köranvisningar till stenbrottet:

Adress: Liiterimäentie, 74640 Kiuruvesi.

Kör 40 km från Pielavesi mot Kiuruvesi. Sväng sedan till höger in på vägen Taipaleenlahdentie och kör cirka 700 m. Sväng till vänster vid skylten Musti/Tuomela. Kör cirka 300 m längs den vägen och sväng sedan till vänster vid 20-märket. Kör cirka 300 m och sväng till vänster före ett hus. En 600 m lång väg leder till stenbrottet

Alternativ för ytbehandling

Blankslipad
Mattslipad
Bränd
Krysshamrad
Huggen

Blankslipad

En blankslipad yta passar bra på gravstenar och olika inredningsobjekt av sten.

Mattslipad

En mattslipad yta är vacker på både gravstenar och inredningsobjekt av sten.

Bränd

Bränning gör stenens yta grov. En bränd yta passar på olika objekt på gården och i byggnader där stenens yta inte får vara hal. En bränd yta är något ljusare än en slipad yta.

Krysshamrad

En krysshamrad yta gör stenens yta grov på samma sätt som en bränd yta. En krysshamrad yta passar för olika gårds- och byggnadsstenobjekt, men även som effekt vid utsmyckning av gravstenar. En krysshamrad yta är ljusare än en slipad yta.

Huggen

En huggen yta tar fram stenartens naturliga yta. Huggning passar för gårds- och byggnadsstenar samt för bearbetning av gravstenarnas sidor.


I gravstenshandboken får du många tips för valet och skötseln av gravstenar. Där får du också närmare information om gravstenarnas historia och om stenarterna och deras egenskaper. Dessutom samlar vi aktuella artiklar och nyheter i gravstenshandboken.

Skötselanvisningar

Skötselanvisningar

Sten är ett vackert och värdigt material och i fråga om hållbarhet närmast evigt. Som gravsten har sten ett stort emotionellt värde och kräver ett visst mått av representativitet. Det är bra att ta för vana att vårda stenen regelbundet i samband med varje besök vid graven.
Läs mer
Församlingens föreskrifter

Församlingens föreskrifter

Varje församling har egna anvisningar för gravstenar. Vi hjälper till vid valet av lämplig gravsten och ansöker om nödvändiga tillstånd från församlingen innan gravstenen levereras och monteras.
Läs mer
Dekorationer och symbolik

Dekorationer och symbolik

Det liv som den avlidne har levt kan återges med olika symboler. Läs mer om våra tips för utförandet av olika dekorationer.
Läs mer
Lyktstenar

Lyktstenar

En lykta gör gravstenen stämningsfull. Ta en titt på alla våra charmiga lyktmodeller!
Läs mer
Tillbaka till föregående sida