Kolumbarium

26.01.2019

Tillbaka till föregående sida

Kolumbarier är en ny form av askbegravning och ett alternativ till urnvalv och minneslundar. Ett kolumbarium är en gravvård av natursten i vilken askan av den avlidne placeras.

Ett kolumbarium innebär dessutom att begravningsväsendet kan fortsätta på begravningsplatser som har blivit fulla med de nuvarande begravningssätten. Församlingarna kan dessutom ta sådana områden i begravningsbruk som inte lämpar sig för andra begravningsformer. Kolumbarier kan också placeras på privat mark med länsstyrelsens tillstånd.


I gravstenshandboken får du många tips för valet och skötseln av gravstenar. Där får du också närmare information om gravstenarnas historia och om stenarterna och deras egenskaper. Dessutom samlar vi aktuella artiklar och nyheter i gravstenshandboken.

Skötselanvisningar

Skötselanvisningar

Sten är ett vackert och värdigt material och i fråga om hållbarhet närmast evigt. Som gravsten har sten ett stort emotionellt värde och kräver ett visst mått av representativitet. Det är bra att ta för vana att vårda stenen regelbundet i samband med varje besök vid graven.
Läs mer
Församlingens föreskrifter

Församlingens föreskrifter

Varje församling har egna anvisningar för gravstenar. Vi hjälper till vid valet av lämplig gravsten och ansöker om nödvändiga tillstånd från församlingen innan gravstenen levereras och monteras.
Läs mer
Dekorationer och symbolik

Dekorationer och symbolik

Det liv som den avlidne har levt kan återges med olika symboler. Läs mer om våra tips för utförandet av olika dekorationer.
Läs mer
Lyktstenar

Lyktstenar

En lykta gör gravstenen stämningsfull. Ta en titt på alla våra charmiga lyktmodeller!
Läs mer
Tillbaka till föregående sida