Sten som material

23.03.2019

Tillbaka till föregående sida

Sten upplevs som ett material som ger uttryck för minnenas beständighet. Genom valet av färg på stenen kan man påverka stämningen i gravstenen. Numera innehåller sortimentet många vackra färgnyanser med vars hjälp man ger gravstenen en personlig prägel. Vi använder i huvudsak inhemska stenarter vid tillverkningen av gravstenar. Man måste komma ihåg att sten är ett naturmaterial och att det därmed kännetecknas av skiftningar i färg och mönstring.

Savolax pärla

Savolax pärla är en mörk, mönstrad stenart som skiftar i vinrött. I stenarten löper ställvis en ljus kvartsrand. Savolax pärla bryts i Rautavaara.

Nordens flamma

Nordens flamma är en mellangrå, flammig stenart. Flammigheten varierar mycket från sten till sten. Stenarten bryts i Varpaisjärvi.

Diamantborstad Nordens flamma

Diamantborstningen ger Nordens flamma en mycket vackert matt och något skrovlig, naturlig ytstruktur. Det skiftande flammiga mönstret ger varje minnesmärke ett personligt utseende. Inskriptioner och dekorer i silver passar särskilt bra med den diamantborstade Nordens flamma, men också förgyllning.

Aarni

Stenarten Aarni kombinerar mörka nyanser av grönt och brunt, med inslag av små blå glimmande korn. Mönstringen är relativt jämn och stenen ger därför ett lugnt intryck Aarni bryts i Kiuruvesi.

Spektrolit

En grovkornig mörkgrå eller svart gabbro som kännetecknas av enskilda blågröna kristaller i olika storlekar. En inhemsk stenart.

Mörk labrador

Norsk stenart. Mörk stenart som skiftar aningen i grönt och innehåller kristaller som glimmar i ljuset.

Ljus labrador

Norsk stenart. Gråblå stenart med kristaller som glimmar i ljuset.

Röd gnejs

En röd- och svartstrimmig mönstrad sten som används mycket i gravstenar. Strimmigheten varierar och varje gravsten får sin egen textur.

Vehmaa röd

En jämnkornig mellanröd stenart. Kornigheten är något tätare än i Tövsala röda granit.

Tövsala röd

En jämnkornig, röd stenart.

Svart granit

En svart, småkornig stenart med jämn kvalitet.

Ristijärvi grå

En grå, jämnkornig stenart. Kornigheten något större och med kraftigare kontraster än i Kuru grå granit.

Kuru grå

En grå, jämnkornig stenart. Småkornigare och jämnare nyanserad än Ristijärvi grå granit.


I gravstenshandboken får du många tips för valet och skötseln av gravstenar. Där får du också närmare information om gravstenarnas historia och om stenarterna och deras egenskaper. Dessutom samlar vi aktuella artiklar och nyheter i gravstenshandboken.

Skötselanvisningar

Skötselanvisningar

Sten är ett vackert och värdigt material och i fråga om hållbarhet närmast evigt. Som gravsten har sten ett stort emotionellt värde och kräver ett visst mått av representativitet. Det är bra att ta för vana att vårda stenen regelbundet i samband med varje besök vid graven.
Läs mer
Församlingens föreskrifter

Församlingens föreskrifter

Varje församling har egna anvisningar för gravstenar. Vi hjälper till vid valet av lämplig gravsten och ansöker om nödvändiga tillstånd från församlingen innan gravstenen levereras och monteras.
Läs mer
Dekorationer och symbolik

Dekorationer och symbolik

Det liv som den avlidne har levt kan återges med olika symboler. Läs mer om våra tips för utförandet av olika dekorationer.
Läs mer
Lyktstenar

Lyktstenar

En lykta gör gravstenen stämningsfull. Ta en titt på alla våra charmiga lyktmodeller!
Läs mer
Tillbaka till föregående sida