Måttagning och montering

26.01.2019

Tillbaka till föregående sida

Bänkskivorna ska måttas och monteras med noggrannhet. Vi står gärna till tjänst med måttagnings- och monteringsservice för bänkskivor på de flesta orter. Du kan även själv göra måttagningen och monteringen. Följ i så fall instruktionerna nedan.

Måttagning

Innan du börjar mäta är det bra att skaffa plan- och måttritningarna för köksinredningen.

Mät skivornas längd och djup och gör upp en måttritning över dem. Beakta fog- och installationsmånen när du mäter bänkens längd. Längden på en massiv stenskiva kan vara 2400–3000 mm beroende på stensort, maximilängden på en bänk med urtag ca 2400 mm. Kontrollera att bänkskivornas fogar passar ihop med stommarna.

I L- och U-formade kök måste man kontrollera att hörnen är vinkelräta. Hörnavvikelser ska nämnas på beställningsblanketten.

Kontrollera att det finns utrymme för en diskho i skåpet under bänkskivan.

Märk ut avståndet från diskhons eller spisöppningens mittpunkt till bänkens ända eller var urtaget börjar mätt från bänksidan. Mät vid behov även avståndet från sidan till urtaget. Notera också hoarnas och spisarnas märke och modellnummer.

Om du har tillgång till inredningsritningarna, måtta även skåpstommarnas yttre mått i ritningen.

Andra öppningar, såsom urtag för kranar eller batterier ska märkas ut i ritningen mätt från både bänkens kortända och kant till urtagets mittpunkt. Notera även storleken på urtagen.

Vid mätningen av hörnbitar är det bra att använda en standardhörnschablon med vars hjälp man mäter eventuella hörnavvikelser. Alla avvikelser ska uppges i måttritningen.

Måttritningarna sänds till fabriken med beställningen.

Montering

Granska förpackningen och de synliga delarna av bänkskivorna när produkten anlänt. Bänkskivor ska alltid granskas omedelbart när de anlänt även om de monteras senare. Om du upptäcker att bänkskivorna skadats i transporten ska detta omedelbart meddelas. Om det finns skador på bänkskivorna måste detta antecknas på fraktsedeln.

Granska först att monteringsunderlaget är plant. Gör plats för en eventuell diskho i underskåpet. Flytta bänkskivorna närmare monteringsplatsen och planera på förhand i vilken ordning de ska lyftas på plats.

Bär bänkskivorna på högkant, eftersom de klarar mest belastning i den ställningen. Lyft inte bänkskivorna i urtagen utan bär i ändorna.

Lyft bänkskivan på högkant ovanpå skåpen. Skjut försiktigt bänkskivan mot väggen och sväng den samtidigt småningom på sidan. Se till att bänkskivans hörn och kanter inte stöter hårt mot väggen eller en annan bänkskiva eftersom det då finns risk för att stenen spricker. Var försiktig med urtagen som är bräckligast och inte tål hårda stötar.

Om bänkskivorna är olika tjocka, använd metall- eller plastskivor för att få ovansidan jämn. Använd skivorna under hela bänkskivan.

Använd fogmassa i skarven mellan bänkskivorna. Massan appliceras på båda bänkändorna just innan de fogas samman. Eventuella stänk kan putsas bort med t.ex. en mattkniv när massan torkat.

Mellan bänkskivorna och skåpstommarna får inte sättas silikon. Massan kan används i fogen mellan bakgrundsskivan och bänkskivan. Små bänkskivor kan fogas underifrån i övre skåpkanten.


Handboken om bänkskivor i sten tar dig med till bänkskivornas och stenbyggandets värld. Låt dig inspireras av våra arbeten, läs mera om stenarterna och egenskaperna hos olika stensorter och håll dig uppdaterad om det senaste i branschen.

Natursten varar livet igenom

Natursten varar livet igenom

I natursten finns det två ytalternativ: en slipad eller diamantborstad yta. Diamantborstning ger en levande yta, en blankslipad yta är klar och slät.
Läs mer
Ljus kvarts

Ljus kvarts

Kvarts är ett bänkskivsmaterial som tillverkas genom pressning. Fördelen med materialet är att kvarts har ett brett färgurval i synnerhet i ljusa nyanser. I kvarts finns ett passande alternativ för såväl traditionella som moderna kök och andra utrymmen.
Läs mer
Keramikens hållbarhet

Keramikens hållbarhet

Keramik avviker som material från natursten och kvarts. Värmebeständighet och lättskötthet gör keramiska bänkskivor till ett utmärkt val i köket.
Läs mer
Skötselanvisningar för bänkskivor

Skötselanvisningar för bänkskivor

Sten är ett slitstarkt, hållbart och lättskött bänkskivsmaterial och med rätt skötsel förlänger man bara deras livslängd.
Läs mer
Tillbaka till föregående sida